fredag 11. januar 2013

Benkeplata på kjøkenet

Borna er vekke i helga, og eg nyttar høvet til å ordna litt på kjøkenet:

Eg har planlagt å byta benkeplate, vask og blandebatteri på kjøkenet.  Då eg fekk tett avløp og måtte ha reservedeler i ein fart til leigebuaren, tok eg avløpssystemet frå mitt kjøken.  Eg har ikkje kunna renna vatn i vasken sidan mandag, så no måtte eg ordna dette.  


 Benkeplata er truleg frå 1962 og er rett og slett utsliten!Den nye plata er Prägel frå IKEA og liknar litt på den gamle.  I dag har eg fjerna den eine plata og tilpassa den nye.  I morgon skal eg leika røyrleggjar og byta blandebatteri.  Pappen forklara korleis det skulle gjerast, så det går nok fint.  Viss eg vert ferdig, kjem det nye bilete i morgon.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar