onsdag 22. april 2009

Otto på trampolinen

Vårvinna på Netland

Peter og Martin ser at Asbjørn har starta traktoren. Kva skal han gjera i dag?Sjå, han har ein raud traktor, akkurat som me har!Skal han bruka plogen, tru?

Der pløgjer han potetåker

To kjekke traktorgutar