torsdag 28. oktober 2010

Haustflaum 4.oktober

Me var ikkje så hardt råka av flaum på Netland, men giss om Martin og Peter vart våte då dei lurte seg ut utan regnklede!

Sundag ettermiddag i Egersund 3. oktober