mandag 29. juni 2015

Veranda, gjerde og hagemøblar.

I fjor viste eg bilete av  terrassen min som vart fornya. Veranda er nok eit betre omgrep å bruka ifylgje Språkrådet. Her kjem før og etter-bilete av prosjektet:

Før: Ikkje så lett å sjå på dette biletet, men verandaen har rusta rekkverk.

Etter: Nytt, fint rekkverk i tre

Før

Etter

Før: Trappa ned til kjellaren var opptærd og stygg

Etter: Med terrassebord vart trappa mykje finare

Før: Ikkje så sjarmerande med rusta rekkverk og opptært betonggolv.

Etter: Grusen held seg på plass no som det har vorte eit trinn opp på verandaen.

Før: Betongen var veldig opptært og vond å gå på

Etter

Før: Skiljeveggen delte verandaen i to, det samla seg berre rot på den inste delen.

Før: Kledninga var delvis rotna.

Etter: Ein stor veranda er betre tykkjer eg. (Eg får veldig lyst å mala huset kvitt når eg ser kor mange ulike fargar det er på biletet)

Før: Markisa var øydelagd

Etter: Eit permanent gjennomsiktig tak vart praktisk. Her kan me sitja om det regnar. Her kan eg leggja putene når det regnar. Drivhuset er omtala her.

EtterFør: Eg hadde berre ein benk og eit bord

Etter: Eg laga to nye bord (det gamle var litt skralt), ein ekstra benk og to nye stolar. Med to av alt kan me ha besøk på verandaen utan å måtta dra ut bord og stolar frå stove og kjøken.

Før

Etter

Stolane er konstruerte på same måte som benken, men kortare. Dei vart veldig gode å sitja i.

Møblane skal malast kvite når eg får tid.

Dei nye hagemøblane laga eg av restematerialar frå altangolvet. Eg måtte kjøpa inn litt ekstra materialar og skruer for til saman 1000 kr. Synest det vart billig for to bord, ein benk og to stolar.

Før: Eg greidde aldri å lika det gamle rekkverket. Nokre sa det var for gale å ta ned det flotte og solide rekkverket, men eg har ikkje angra ein dag.

Før: Det gamle var nok litt meir gjennomsiktig enn det nye, men det gjer meg ikkje noko.

Etter: Det nye rekkverket er laga i modular og sett fast i stolpane frå det gamle rekkverket

Eg malte alle delane til rekkverket før det vart sett opp. 200 delar. Eg malte eitt strøk til etter montering for å dekka skruehola. Håpar det held i mange år, for det var litt av ein jobb.


Drivhus ferdig!

Endeleg vart drivhuset ferdig.Det manglar litt skraping her...

lørdag 2. mai 2015

Drivhus av gamle vindauge

Nokon drog litt på smilen då eg drog desse gamle vindaugo heim. No har dei stått inntil veggen i heile vinter, og eg har brukt ein del timar på å grubla på korleis eg kunne laga drivhus av dei.
 Vindaugo kjem frå skulen eg arbeider på.

Dei ser ganske slitne ut.

Men for det meste er treverket fint.

Det har vore to rammer, her er beslaget til dei indre rammene.

Den tverrgåande midtstokken fjerna eg, slik at dei fire vindaugsrammene kan verta til to dørar.

Eg får hjelp av eine guten min.

Det vart ei glipe som eg må tetta igjen med ei list.

Her er ramma som skal halda vindauget.

Karmen er festa.

Det andre vindauget saga eg i to og brukte berre den nedste delen.

Den andre karmen vart til tak.

To mindre rammer vart til sidevindauge.

Eg fekk skrapt av laus maling, så no er det klart til vasking, og deretter maling. Dei to rammene til venstre skal vera til takvindauget.

Opninga over og under sideramma skal eg tetta med panel.

Eg har tenkt å ha tomatplanter og krydderurtar i drivhuset.